ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระะบบภาพและเสียงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพประจำภาคใต้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
06/01/2022
จนถึง
06/02/2022
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา