ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่โถงบันไดและโถงทางเข้าชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

ตั้งแต่วันที่
17/01/2022
จนถึง
17/02/2022
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา