คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประธาน MOU สานต่อความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคุณครู ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปผลสัมฤทธิ์ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินงานไปด้วยดี จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการต่ออายุ ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านบริการวิชาการโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เน้นย้ำการดำเนินโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด โดยเฉพาะโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ และด้านคณิตศาสตร์ ให้มีการนำอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเข้าศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อใช้เป็นส่วนเสริมสำหรับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อผลักดันให้เป็นผลงานในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในโรงเรียนสังกัดต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES