ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน. ประจำปี 2564 เป็น 6 กุมภาพันธ์ 65

SHARE
TWEEET
EMAIL

#เลื่อนวันสอบ ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม #ค่ายโอลิมปิก สอวน. ปี 2564 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากเดิม 9 มกราคม 2565 เป็น อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES