คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนภายใต้โครงการห้องเรียน วมว. โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคมที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับนักเรียนภายใต้โครงการห้องเรียน วมว. โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ ภายใต้มาตรการณ์ป้องกัน COVID-19 ในการเยี่ยมชมเครือข่ายวิจัยในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากนักวิจัยโดยตรง

ซึ่งในครั้งนี้ นักเรียนได้มีโอกาสพบกับสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ และ ดร.เอกลักษณ์ รัตนโชติ คณาจารย์และนักวิจัยร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้ในครั้งนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES