ประกาศงดให้บริการสัตว์ทดลองช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งดนำเข้าสัตว์ทดลองช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565

เนื่องจากทางศูนย์ฯ จะมีการพ่นกำจัดเชื้อในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะเปิดให้บริการปกติได้ในเดือนตุลาคม 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง โทรศัพท์ติดต่อ 0 742 28 8088 หรือ 0 74288089

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES