ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมลงคะแนนเสียง เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2566)

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน (ผู้ที่เคยศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.) ร่วมลงคะแนนเสียงรับรองให้ นายสันติ ศรีวุฒิชาญ หรือพี่แมนเดอร์ Sci.18 เป็น นายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2565-2566

ขั้นตอนการลงคะแนน

  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ที่ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า https://sciapp.sci.psu.ac.th/SciAlumnus/FindAlumni.php
    และ update ข้อมูลบัตรประชาชน พร้อมตั้งรหัสสำหรับเข้าฐานข้อมูล
  2. ลงคะแนน โดยใช้
    username = เลขบัตรประชาชน ที่บันทึกไว้ในระบบสารสนเทศศิษย์เก่า
    password = รหัสนักศึกษา (สมัยเรียน)
    ลงคะแนนได้ที่เว็บไซต์ https://scisys.sci.psu.ac.th/voting/signin.asp ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. 65

** ปิดรับลงคะแนน 14 ก.พ. 65 เวลา 15.30 น. **

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES