ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ ได้ผ่านการประเมินระดับ Senior Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับ Senior Fellow จาก UK Professional Standard Framework (UKPSF) ของสหราชอาณาจักร โดยสมรรถนะดังกล่าวเหมือนกับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) เทียบเท่ากันในระดับ สามัถติยาจารย์  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES