“Dream it, Do it” – EP.3 จุง จากเด็กที่เกลียด เปลี่ยนเป็น รัก ฟิสิกส์

SHARE
TWEEET
EMAIL

Episode นี้มาพร้อมเด็กหนุ่มจากภูเก็ต ที่ตอน ม.ปลาย เข้าขั้นเกลียดวิชาฟิสิกส์ แต่ด้วยความพยายามพร้อมการเปลี่ยนทัศนคติใหม่ จนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยในหลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรที่ใครหลายคนถึงกับต้องหนี

มาฟังมุมมองดีๆ ของน้อง ธิติ อึ๋งเจริญ (จุง) พร้อมพูดถึงงานวิจัยที่น่าสนใจจนได้รับทุนจาก HGS-HIRe Summer Student Program at GSI เพื่อศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมัน มาติดตาม Dream it, Do it EP.3 จุง จากเด็กที่ไม่ชอบฟิสิกส์จนกลายมาเป็นเด็กที่รักในฟิสิกส์

รับชมแบบ FULL HD

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL