คณะวิทยาศาสตร์เปิดระบบประเมิน ประจำภาคการศึกษา 2/2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

ประชาสัมพันธ์ !!! เปิดระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินรายวิชา และระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา แบบออนไลน์ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  • ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินรายวิชา เปิดระบบตั้งแต่บัดนี้ – 19 เมษายน 2565
  • ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เปิดระบบตั้งแต่บัดนี้ – 4 เมษายน 2565

ลิงก์สำหรับการประเมิน

ทุกการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES