สัปดาห์แห่งงานพันธกิจเพื่อสังคม พร้อมชวนทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

11
February
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

สัปดาห์แห่งงานพันธกิจเพื่อสังคม พร้อมชวนทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

สวัสดีค่ะ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของงานบริการวิชาการของคณะฯ เลยก็ว่าได้ค่ะ มี 2 กิจกรรมสำคัญ ถ้าหากทุกท่านทำงานอยู่ที่คณะฯ ก็จะเห็นน้องๆ นักเรียนภายใต้โครงการห้องเรียน วมว. เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ของคณะฯ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการดังล่าว สำหรับโครงการห้องเรียน วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราเป็นคณะหลักที่เข้าไปช่วยในการกำกับดูแล และดำเนินการร่วมกันกับทางโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักสูตร หรือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งวันนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของคณะฯ โดยครั้งนี้เราได้มีการเดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่และพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัด กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และอีก 1 กิจกรรมที่กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคมของเรา ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นำโดย ดร.นฤดม นวลขาว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างกำลังคนเพื่อภาคอุตสาหกรรม และการยกระดับสินค้าเกษตรด้วย NQI อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง จ.พัทลุง ต้องขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรของเราทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนทั้ง 2 เรื่อง ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อคณะวิทยาศาสตร์ของเรา ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคน รวมถึงขับเคลื่อนประเทศต่อไป ตามความตั้งใจที่ว่า Science PSU for better Science and a better Society กันค่ะ

อีก 1 กิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ของเรา นั่นคือโครงการวิทย์ภาคภูมิ เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ เป็นการขอบคุณและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทุกท่านเป็นความภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ของเรา รวมถึงยังเป็นแบบอย่างที่ดี (Role model) ให้กับน้องๆ สร้างแรงบัลดาลใจในความสำเร็จให้กับน้องๆ และเพื่อนรวมงานต่อไป ซึ่งเราเชื่อว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเรา สามารถช่วยกันดูแลสนับสนุนพวกเราให้ประสบความสำเร็จได้ พอมาวันศุกร์นี้ กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ น้องๆ ของเราที่จะเข้ามาร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนองค์กรของเราต่อไป ได้ตั้งคำถามทิ้งไว้ให้น้องๆ และจะขอทิ้งไว้ตรงนี้ด้วย เพื่อเป็นการชวนคิดนะคะ 1) How would like to grow within this organization? 2) Do you feel a sense of purpose 3) What do you need from me to do your best job? ชวนคิดนะคะ เป็นจุด check point กัน และยังไงสื่อสาร บอกกกลับมาได้นะคะ

สุดท้ายนี้ ต้องขอแรงทุกท่านช่วยกันบอกต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 วันนี้เรามีการปรับการให้ทุนจากคำแนะนำของประธานหลักสูตร จำนวนทุนมากขึ้น เงื่อนไขต่างๆ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เอื้อต่อการรับนักศึกษามากขึ้น เชิญชวนน้องๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะ การรับสมัครหากเกิดขึ้นก่อนวันที่ 31 มีนาคมก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมค่

สุดท้ายสัปดาห์นี้ มีความสุขในช่วงวันหยุดและวันแห่งความรัก เติมแรง เติมรักให้แก่กันค่

ขอบคุณมากค่ะ