แสดงความยินดีกับ 6 หลักสูตรฝึกอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองเป็นหลักสูตร บน platform STEMPLUS

18
February
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

แสดงความยินดีกับ 6 หลักสูตรฝึกอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองเป็นหลักสูตร บน platform STEMPLUS

สวัสดีค่ะ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

วันนี้มีเรื่องของ STEMPLUS ที่ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ 6 หลักสูตรฝึกอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตามมาตรการ Thailand Plus Package บน platform STEMPLUS ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งใน 6 หลักสูตรนั้นคือ การส่งถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและวิธีการคัดเลือก, การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีนลูกผสม, หลักสูตรการโคลนนิ่งและเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม, เทคโนโลยีทางโปรตีนและเอนไซม์ ซึ่งใน 4 หลักสูตรจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรชีวเคมี และ 2 หลักสูตรจาก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ นั้นคือจากจีโนมสู่ผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล RNA-Seq ด้วยเครื่องมือชีวสารสนเทศ…ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยกันพัฒนาหลักสูตรและช่วยกันเติมแรงให้กับองค์กรผ่านทาง platform นี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ ช่วงนั้นเขารีบเปิดเร่งดำเนินการกัน เป็นช่วงก่อนปีใหม่ บีบใจ บีบเวลากันพอสมควร แต่วันนี้ได้รับผลกลับมา ก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมทุกท่านที่ช่วยกันทำงานตรงนี้ทั้งคณาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนการศึกษาของเรา หลักสูตรอื่นๆ ที่ส่งเข้ามาก็ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะ

สำหรับท่านอื่นๆ ที่สนใจ ขณะนี้ยังสามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมได้ หลักเกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ คือ เป็นหลักสูตรสอดคล้องกับ Future Skills Set พวกเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stemplus.or.th/home และอยากจะถือโอกาสเชิญชวนพวกเราเพิ่มเติมในเรื่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตราฐานการอุดมศึกษา (Sandbox) ที่ทางฝั่งงานสนับสนุนการจัดการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว เรียนเชิญนะคะ ทางฝั่งงานสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนเรื่องนี้เต็มที่ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งขององค์กร หากมีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำใดๆ สามารถสื่อสารไปยังงานสนับสนุนจัดการศึกษาหรือแนะนำกลับมาทางคณบดีได้ตลอด หากมอง นี้คือโอกาสที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของพวกเรา ของหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะได้ช่วยกันพัฒนากำลังคนให้กับประเทศ ผ่านความเก่งของพวกเรา อาจจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับองค์กร เป็น Blue ocean เรียนเชิญนะคะ

หลังจากที่มีการคลายสถานการณ์การเฝ้าระวังการติดตาม Covid-19 บางส่วนในพื้นที่หาดใหญ่เองก็ได้มีการเปิดสถานบันเทิงพวกร้านที่ขายแอลกอฮอล์จะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 เป็นจำนวนมาก จากการได้รับรายงานจากงานพัฒนานักศึกษาฯ นักศึกษาของเราเองก็มีจำนวนไม่น้อยเลย สิ่งสำคัญในตอนนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ทำให้ระบบ SciRound อนุญาตให้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะฯ เข้ามาได้ เพราะฉะนั้นการ seal mask และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้ การ์ดห้ามตก และหากมีนักศึกษาคนใดเสี่ยงหรือต้องการให้ทางคณะฯ ดูแลก็ประสานมายังงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ มาช่วยกันดูแลตัวเอง และดูแลคนรอบข้างกันอีกครั้งนะคะ นักศึกษาหรือคนหนุ่มสาว วัยทำงานส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แต่อย่าลืมว่าเราอาจจะเป็นคนแพร่เชื้อไปยังกลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ได้ พาเชื้อกลับบ้าน ยังไม่รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดูแลพวกเราหากติดเชื้อ เวลา กำลังกาย กำลังใจ เรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่องนี้ป้องกันได้ การ์ดไม่ตกกันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ