ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำหรับการรวบรวมข้อมูลทุน พร้อมขอกำชับมาตรการป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่คณะฯ

25
February
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำหรับการรวบรวมข้อมูลทุน พร้อมขอกำชับมาตรการป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่คณะฯ

เรียน บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

อาทิตย์นี้ยังคงอยากจะหารือ ชวนพวกเราคุยกันเรื่องของ SandBox for Education และโครงการ STEMplus กันอีกครั้งนะคะ เพราะเชื่อว่าโครงการเหล่านี้ น่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆ ให้กับพวกเรา อาทิตย์นี้ได้มีโอกาสเจอทีมบริหารสาขาประจำเดือน ก็ได้ฝากทางทีมบริหารสาขา ได้หารือ ได้ชวนกันคิดกันในเรื่องนี้ อาจจะต้องมาชวนกันทำ workshop Design Thinking กันบ้าง Business Model Canvas กันบ้าง เพื่อจะได้เห็นภาพร่วมกัน เพื่อเราจะได้สร้างโอกาสใหม่  ผ่านการสร้างกำลังคนให้กับประเทศ การเปลี่ยนแปลงยังคงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง landscape ของการศึกษาเปลี่ยนไปเยอะมาก เอาไว้ค่อยหาโอกาสชวนกันคิด ชวนกันทำต่อไปเรื่อยๆ นะคะ การปรับตัวเหล่านี้นอกจากเป็นพันธกิจที่สำคัญของเราในการสร้างกำลังคนให้กับประเทศแล้ว เชื่อว่าจะเป็นโอกาสให้เราสามารถหาทรัพยากรใหม่ๆ เข้ามาทำให้องค์กรของเราเข้มแข็งและมั่นคงได้ ก็เลยได้ถือโอกาสมาทบทวนระบบการสนับสนุนของคณะฯ ที่มีอยู่ โดยเชื่อว่าทุนการสนับสนุนเหล่านี้น่าจะเป็นต้นทน ช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในของเราได้ด้วย เพื่อจะช่วยเป็นแรงส่งต่อในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในอนาคต ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ประสานไปยังหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลและรวบรวมให้เป็นระบบ โดยสามารถเข้าไปได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/funding/ ยังเป็น version แรกกันนะคะ และคิดว่าน่าจะทำให้สมบูรณ์ได้มากขึ้น แต่อยากจะถือโอกาสสื่อสารกับพวกเราก่อน เพื่อให้เห็นภาพรวมการสนับสนุนขององค์กร และได้วางแผนการทำงานกันได้โดยเร็ว และหากท่านไหนมีคำแนะนำใดๆ เพิ่มเติม เช่นเคยนะคะ ประสานกลับมาได้เสมอ

มีเรื่องนึงที่อยากฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาสำหรับโครงการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง งานวิจัยของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยโครงการแบ่งเป็นสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ของเราทดสอบการทำงานของหัวใจและสมองในภาวะเครียด โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/33y0Kr4 และอีกโครงการสำหรับนักศึกษาต่างคณะฯ ในการเข้าโครงการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองและคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะคิดคำนวณสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3s6Y90v ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะสามารถประเมินความเครียดได้เบื้องต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทางศูนย์วิจัยสัญญาณชีวภาพเพื่อสุขภาพ ได้เปิดให้บริการบุคลากรของเราในการตรวจ “การตอบสนองของความเครียด” วัดในรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าสมอง ผ่านการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ความตั้งใจของเราคือการนำเอาองค์ความรู้ที่มีในคณะวิทยาศาสตร์ของเรามาใช้ได้จริงกับคนของเรา ดูแล ให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็ง และความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เท่าที่ทำได้ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของเรา น่าจะเป็นบริบทของการนำวิจัยมาใช้ประโยชน์ และหากสามารถนำมาใช้ได้กับคนในองค์กร หรือในบริบทต่างๆ รวมถึงการทำงานในหน้างานใดๆ ขององค์กร น่าจะเยี่ยมมาก อย่างที่เรียน คนของคณะวิทย์เราเก่งๆ เยอะ หากเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมา implement ใช้กันในองค์กรได้จะเยี่ยมมาก เรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากชี้ให้เห็น และขอขอบคุณทางนักวิจัยและทีมงานมาด้วยกันนี้ เชิญชวนนะคะ Faculty of Science “A playground for Scientists” กันค่ะ

สำหรับในช่วงเดือนนี้ หลายท่านคงทราบสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิดที่สูงขึ้น และใกล้ตัวกันมากขึ้น ทางคณะฯ จึงมีการเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจะมีการสุ่มตรวจนักศึกษา ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นเป็น 30% เน้นย้ำนักศึกษาในเรื่องการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งระบบ Sciround และกำกับในเรื่องการใส่แมส และการ seal ขอบแมส ในการเข้ามาเรียน ในส่วนของงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์  ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการในการเช็คสถานะ ในการประเมินความพร้อมทางสุขภาพ อย่างเคร่งครัด โดยสถานะเขียวเท่านั้นจึงจะให้เข้ามาในพื้นคณะวิทยาศาสตร์ได้และขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่าน งดเข้ามาปฎิบัติงาน ที่คณะฯ ในกรณีที่ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ มีไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว หรืออาการแสดงอื่นๆ ของการติดเชื้อโควิด-19 ช่วยกันนะคะ เราจะผ่านทุกรอบไปให้ได้ ให้กำลังใจทุกๆ ท่านนะคะ

ฝนก็ตก โควิด-19 ก็ขาขึ้น ดูแลรักษาสุขภาพนะคะ การ์ดไม่ตก

ขอบคุณมากค่ะ