คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำนักวิจัยลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ให้ความรู้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรด้วย NQI

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคมและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการการสร้างกำลังคนเพื่อภาคอุตสาหกรรม และการยกระดับสินค้าเกษตรด้วย NQI พร้อมศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง จ.พัทลุง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมนักวิจัยเข้าร่วมให้ความรู้กับชุมชนโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES