รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นักเรียนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่: https://scisys.sci.psu.ac.th/olympiccamp/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสาวรส สุวรรณโณ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  Email: saowarot.s@psu.ac.th หรือโทร: 074 288030, 074 288134 (ในเวลาราชการ)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES