ประกาศแก้ไขสัญญาซื้อระบบภาพและเสียงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำภาคใต้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ตั้งแต่วันที่
09/02/2022
จนถึง
09/03/2022
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา