ผลงานนวัตกรรมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. “KIKOWA” เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 65

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร พัฒนาเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และปลอดภัย อาศัยเทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสของไทยสำเร็จ รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ปี 2565 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “เพราะน้ำยาฆ่าเชื้อไม่ได้มีแค่แอลกอฮอล์” จนได้เทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสสายพันธุ์ไทย ชื่อ “KIKOWA” ที่สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีความโดดเด่น คือ มีความสดใหม่ ผลิตได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงกว่า ฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า อีกทั้งสามารถฆ่าเชื้อราในห้อง และฆ่าไรบนผิวหนังได้ดีเยี่ยม อ่อนโยนไม่ระคายเคืองกับผิวหนังเป็นเพื่อนต่อสิ่งมีชีวิตเนื่องจากไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิงหนัง และเซลล์เยื่อบุช่องปาก ราคาถูก ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

“เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง” ได้มีกระบวนการผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์เพื่อทดแทนน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งไม่ได้มีเพียงเอทานอลเท่านั้น นำองค์ความรู้จากวิชาเคมีไฟฟ้าในการผลิต โดยจากการจ่ายศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าให้แก่ขั้วไฟฟ้า แผ่นวัสดุนำไฟฟ้าขั้วแอโนด (ขั้วบวก) ที่จุ่มอยู่ในภาชนะบรรจุสารละลายเกลือแกง จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่บริเวณผิวหน้าได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดกรดไฮโปคลอรัส ที่มีพีเอชอยู่ในช่วง 4.0 ถึง 6.5 ซึ่งมีลักษณะเป็นกรดอ่อน มีค่า Oxidation-Reduction potential สูง สำหรับแผ่นวัสดุนำไฟฟ้าขั้วแคโทด (ขั้วลบ) ที่จุ่มอยู่ในขวดบรรจุสารจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันที่บริเวณผิวหน้าได้ผลิตภัณฑ์เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งมีพีเอชอยู่ในช่วง 8 ถึง 14

การทดลองใช้ ทางนักวิจัยได้มีการขยายผลต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ บริษัท มาสเตอร์แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการผลิตเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์และไฮโปคลอรัส (KIKOWA) เพื่อผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อราในทุกสภาพพื้นผิว มีความปลอดภัยสูง โดยอาศัยน้ำและเกลือผ่านระบบเทคโนโลยีเฉพาะ โดย ม.อ. ได้รับมอบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ KIKOWA เพื่อนำไปใช้ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาเขตปัตตานี, วิทยาเขตตรัง, วิทยาเขตหาดใหญ่, วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 2 รุ่น ที่ผ่านมา เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง ได้มีการพัฒนาผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ และการต่อยอดในอนาคตจะผลิตเครื่องสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านปศุสัตว์ ทางด้านทันตกรรม และทางด้านการแพทย์ อีกด้วย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรากรด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES