Stranger Science EP.15 “ถ้าเราอยู่โลกนี้ไม่ได้ เราจะย้ายไปดาวไหน?”

Stranger Science EP.15

ช่วงหลายปีที่ผ่านมานับว่าโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ และมีผลกระทบในหลายๆ ด้าน จนทำให้หลายๆ คนเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าในอนาคต เราจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้ เราจะทำอย่างไร? ใน EP. นี้ จะพาทุกท่านมาร่วมกันค้นหาคำตอบว่า “ถ้าเราอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ เราต้องเก็บกระเป๋าย้ายไปดาวไหน” และทำไมต้องเป็นดาวดวงนั้น รวมถึงไปดูความก้าวหน้าของการวิจัย และพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ ณ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับการย้ายมนุษย์ไปอาศัยที่โลกใบที่ 2 ของเรา มาร่วมกันค้นหาคำตอบด้วยกันใน Stranger Science EP.15 “ถ้าเราอยู่บนโลกไม่ได้ เราจะย้ายไปดาวไหน?” หรือ “ดาวดวงไหน คือโลกใบที่ 2 ของเรา”