ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จารุณี ดวงสุวรรณ อาจารย์สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับ Fellow จาก UK Professional Standard Framework (UKPSF)  ของสหราชอาณาจักร

โดยสมรรถนะดังกล่าวเหมือนกับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) เทียบเท่ากันในระดับ วิชชาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES