ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มะกูซี มะแซ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการ OR-NET 2022

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ  ดร. มะกูซี มะแซ  อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) เรื่อง “The effects of different parameters on the picking travel distance in the single-block warehouse” จากงานประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (OR-NET 2022) ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล อ.เมือง จ.สงขลา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES