คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิง (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา เวลา 13.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในพิธี ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา คณาจารย์ บุคลากร พร้อมคณะกรรมการ ร่วมจัด พิธีพระราชทานเพลิง (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 75 ร่าง ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ NML210 คณะวิทยาศาสตร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  และได้รับการสนับสนุนโลงศพและอุปกรณ์ต่าง ๆ จากผู้มีจิตอันเป็นกุศล โดยพิธีมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เนื่องจากรูปแบบการจัดงานแบบปิด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) จะนำร่างอาจารย์ใหญ่ไปฌาปนกิจตามวัดต่าง ในพื้นที่หาดใหญ่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทั้งหมดนี้ ทางหลักสูตรจะประสานงานไปยังญาติอาจารย์ใหญ่ในการรับอัฐิต่อไป  สำหรับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างแท้จริง ส่งผลให้การแพทย์ไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพราะนอกจากเป็นการเรียนรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ของนิสิตแพทย์แล้ว ผู้อุทิศร่างกายยังเป็นครูผู้ให้การฝึกอบรมทักษะการช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือการผ่าตัดขั้นสูง ถึงแม้วิทยาการในปัจจุบันจะก้าวหน้าสักเพียงใดก็ไม่สามารถสร้างตำราเรียนอื่นมาทดแทนร่างกายมนุษย์ได้ โดยร่างของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา จะได้รับการทำพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนอาจารย์ใหญ่ ได้ที่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชื่อบัญชี “กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” เลขบัญชี 565-2-18810-7 โดยส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ Fax เบอร์ 0 7428 8151 หรือส่ง Email มาได้ที่ anatomypsu2558@gmail.com Line : @005czpgp หรือท่านใดสนใจที่จะมอบร่างเพื่อการเรียนการสอนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/body-donation/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES