คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “Mini Project using Arduino”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “Mini Project using Arduino” ภายใต้โครงการ Science Learning Innovation Platform คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. วันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมรับ Certificate โดยคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

คอร์สนี้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Arduino ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรมกับ Arduino สำหรับ Smart Home และพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารและเซนเซอร์ พร้อมทดลองทำ Mini Project และพิเศษสำหรับครั้งนี้ค่าลงทะเบียนเพียง 999 บาท/ท่าน (ไม่รวมอุปกรณ์)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES