‘คณิตศาสตร์และสถิติ’ เพื่องานอุตสาหกรรม | One Month One Story EP.3

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณิตศาสตร์และสถิติ เป็นอีกศาสตร์ที่หลายคนเข้าใจ แต่อาจจะมองการนำมาประยุกต์ใช้ได้ยาก ทว่าไปแล้ว ลองจินตนาการว่า วันหนึ่งบริษัทใหญ่ๆ ที่มีคลังสินค้าที่ใหญ่มาก หรือแม่ค้ารายใหญ่ ที่ขายของบนช่องทางออนไลน์ จนมีโกดังสินค้าหลายโกดัง ต้องใช้คนงานจำนวนมากในการหยิบ หรือจัดการสินค้าเพื่อส่งให้ทันลูกค้า อาจมีความล่าช้าและผิดพลาดบ่อย เรานำเอาคณิตศาสตร์และสถิติ มาจัดการสินค้าเพื่อความแม่นยำ และลดเวลา มันจะดีแค่ไหน? One Month One Story เทปนี้มีคำตอบครับ!!! โดย ดร.มะกูซี มะแซ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ กับการนำเอา คณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในงานอุตสาหกรรม ติดตามกันได้เลยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL