นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมมอบนวัตกรรม

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม เวลา 10.00-12.00 น ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และทีมคณะวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยในกิจกรรม ได้ติดตั้ง อบรม และสาธิต การผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งบริการ “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง” แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 ไว้ใช้สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน โรงเรียนในเครือข่าย และโรงเรียนใกล้เคียง

ด้านผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ได้กล่าวว่า “การที่นักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มอบองค์ความรู้และเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประสิทธิภาพสูง สามารถช่วยลดงบประมาณในการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคของโรงเรียน ซึ่งปกติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จะต้องใช้งบประมาณสำหรับจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งแน่นอนว่าจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES