คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จับมือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ร่วมพัฒนางานวิจัย พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับการสืบสวนสอบสวน

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 7 และ 9 มีนาคมที่ผ่านมา นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย พร้อมทีมวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในงานสืบสวนสอบสวน

โดยในวันที่ 7 มีนาคม ทางคณะวิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมปฎิบัติเรื่องการเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจล และการใช้อุปกรณ์เก็บกู้เลขหมาย ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน 9 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้คณะวิจัยฯ ได้ส่งมอบพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจลชนิดต่างๆ และ อุปกรณ์เก็บกู้เลขหมายจำนวน 3 เครื่อง โดยมีผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา เป็นตัวแทนในการรับมอบพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจลชนิดต่างๆ และ อุปกรณ์เก็บกู้เลขหมายจำนวน 3 เครื่อง

และในวันที่ 9 มีนาคม คณะวิจัยฯ ได้ลงพื้นที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ในการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมปฎิบัติเรื่องการเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจล และการใช้อุปกรณ์เก็บกู้เลขหมาย ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน 8 พร้อมบรรยายพิเศษในเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีสำหรับตรวจพิสูจน์ยาทรามาดอลที่มีการนำมาใช้ในทางที่ผิดในตัวอย่างเครื่องดื่มต้องสงสัยและยาทรามาดอลปลอม และอุปกรณ์ตรวจวัดในรูปแบบห้องปฏิบัติการบนกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดสารเมทแอมเฟตามีน และเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดสารเสพติดกลุ่มเบนโชไดอะซีพีนชนิดพกพา ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานจำนวน 12 หน่วยงานในภาคใต้  ซึ่งได้ส่งมอบนวัตกรรม โดยมีผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 พล.ต.ต.วิรุตติ์ เย็นสวัสดิ์ และหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดหรือตัวแทน

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร กล่าวว่า เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ มีพันธกิจในการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้มีโอกาสร่วมมือกับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้นำปัญหาที่เกิดจากหน้างานมาพัฒนาองค์ความรู้ที่เรามี ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง  ความร่วมมือครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันพัฒนาการบวนการสืบสวนสอบสวน นอกเหนือจากการได้ผลงานที่ใช้งานได้จริงแล้ว ยังทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES