ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผลงานทีมดีเด่น ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผลงานทีมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น จำนวน 2 กลุ่ม และผลงานทีมดีเด่น จำนวน 1 ทีมนั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES