DNA บอกอะไรเราได้บ้าง? | Science Facts EP.31

Science Facts EP.31

แน่นอนว่าจากประเด็นสังคม #ทวงความยุติธรรมให้แตงโม เรื่องของ DNA กลับมามีบทบาทอีกครั้ง จากกรณีที่ตำรวจได้ขอตรวจสอบ DNA จากเส้นผมของโรเบิร์ต หนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือ ซึ่งได้ปฏิเสธไม่ให้ถอนผมไปตรวจดีเอ็นเอ #คดีแตงโม นิดา เพื่อหาสารเสพติด ซึ่งมีข้อคำถามมากมายว่ามันสามารถตรวจได้จริงหรือไม่? เเละระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อหาสารเสพติดนั้นต้องใช้ระยะเวลากี่วัน คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์และ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีคำตอบในเรื่องนี้ครับ