รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) เข้าค่ายฝึกอบรม สอวน. ประจำปี 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2565 เท่านั้น (หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

นักเรียนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่: https://forms.gle/KyKVcxzP2cDFXoCP6

ดูรายละเอียดตารางเรียน และแนวปฏิบัติเข้าค่ายเพิ่มเติมได้ที่: https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES