ขอเชิญนักศึกษาทุกระดับชั้นเข้าประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกระดับ ทำแบบประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตได้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าประเมินได้ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2565

ประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตรปริญญาตรีโดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES