‘8 เมษายน’ ครบรอบ 54 ปี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

8 เมษายน 2511 วันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าสู่ปีที่ 54 ปี ยังคงเดินตามพันธกิจ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และให้บริการวิชาการที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งในปี 2566 ก้าวสู่ปีที่ 55 ฝากติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมฉลองได้ที่เว็บไซต์ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL