เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ‘การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ COVID-19 ขั้นพื้นฐาน’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการการให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ขั้นพื้นฐาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง L1 คณะวิทยาศาสตร์ โดยท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปิยะเนตร โทร 8039 งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL