‘มาย’ เด็กที่อยู่กับธุรกิจยางพาราจนศึกษาต่อด้านพอลิเมอร์ | Dream it, Do it EP.5

SHARE
TWEEET
EMAIL

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพารา อันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 3.6% คิดเป็นการส่งออกยางพาราประมาณ 3.7 ล้านตันต่อปี ซึ่งเเน่นอนว่าตลาดด้านยางพาราเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับวันนี้ สำหรับ Dream it Do it กับการต่อยอดสิ่งที่คุ้นเคยตั้งเเต่เด็กๆ จนเข้าศึกษาต่อด้านพอลิเมอร์ของน้องมาย 1 ในนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มาฟังเเรงบันดาลใจดีๆ จากน้องมายกันครับ

รับชมแบบ FULL HD

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL