ชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมเข้าประชุมสามัญประจำปี 2565

1
April
2022

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมเข้าประชุมสามัญประจำปี 2565

สวัสดีค่ะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

ศุกร์ที่ 1 เมษายน เข้าสู่เดือนเมษายน อย่างเป็นทางการ เดือนนี้ร้อนกันจริงๆ ค่ะ ทั้งเรื่องของอากาศและสถานกการณ์ COVID -19 การ์ดไม่ตกกันนะคะ และถ้าทางต้องเสริมการ์ดกันอย่างแน่นหนาเพิ่มขึ้นด้วย แต่หากท่านไหนติดเชื้อแล้ว ก็ขอให้หาย ฟื้นตัวกันเร็วๆ นะคะ รักษาสุขภาพกันนะคะ หากมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสื่อสารมายังทีม HR ได้เสมอค่ะ

วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันสำคัญของคณะวิทยาศาสตร์คือ วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ปีนี้เราเข้าสู่ก้าวสู่ปีที่ 55 ถ้าเป็นช่วงชีวิตก็เข้าสู่วัยที่มากด้วยประสบการณ์ เรามาร่วมกันเฉลิมฉลองวาระเข้าสู่ปีที่ 55 ไปด้วยกันนะคะ และถือโอกาสเรียนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นศิษย์เก่าของคณะฯ มี 2 เรื่องคือในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่งมีวาระสำคัญที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมได้คือ การกำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารสมาคมฯ พ.ศ.2565 – 2566 ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/7tkPbpYcEnfquWCA6 และอีก 1 เรื่องที่อยากเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อบุคคลทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ทั้ง 5 ประเภทได้ที่ https://bit.ly/35toPAk และสามารถส่งประวัติพร้อมแบบฟอร์ม กลับมาที่ คุณสุพิชชา นพจนสุภาพ E-mail: supitcha.n@psu.ac.th หรือโทร 0 7428 8033 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 กันค่ะ เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านนะคะ มาช่วยกันเติมแรงผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าค่ะ

อาทิตย์นี้ได้มีโอกาสหารือกับคณะทรัพยากรธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของข้าวและแพะ ต้องขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่สนใจ มีทั้งมือใหม่และมีอาชีพเข้ามา เห็นแล้วก็อดดีใจไม่ได้ ขอบคุณสำหรับความเห็นและการเข้ามาช่วยเติมแรงในส่วนนี้นะคะ การทำงานบูรณาการให้ครบ Value Chain นอกจากกจะสนุกที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว เชื่อว่าเราจะเติมแรงให้กันและกันและน่าจะทำให้งานของเราเกิด Impact ในมิติต่างๆ ได้มากขึ้น เราพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานวิจัยและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ของเราให้หลากหลายครอบคลุม และเติบโตไปด้วยกกัน ขอถือโอกาสนี้สื่อสารสำหรับงานสนับสนุนการวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ โดยทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.sci.psu.ac.th/index.php/th/resandinno/fund-th/sci/292-scifund65 หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถประสานงานไปยัง คุณธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร 0 7428 8075 (ภายใน 8075) Emall: thanyaporn.b@psu.ac.th

อาทิตย์นี้ก็ได้พูดคุยหารือกับหลายๆ ท่านไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารทั้ง 2 สาขา พี่ๆ สายสนับสนุนหลายๆ ท่าน ที่มีแผนเกษียณอายุราชการในปีนี้ การพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทำให้ได้แนวทางดีๆ ที่ทางคณะฯ จะได้นำมาปรับใช้เพื่อจะทำให้คณะฯ ของเราไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไป และต้องขอบคุณแรงบันดาลใจดีๆ และแนวคิดในการทำงานจากพี่ๆ หลายๆ ท่าน

ขอบคุณมากค่ะ