ชวนเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

SHARE
TWEEET
EMAIL

ชวนพี่ๆ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ห้างร้าน และเอกชนที่สนใจ จัดซุ้มเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2565 บริเวณ ลานหน้าตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

รายละเอียดดังนี้
  • ซุ้มแสดงความยินดีมีขนาด 2.5×3 เมตร หรือไม่น้อยกว่าขนาดที่กำหนด
  • ต้องมีอัตลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บนป้ายแสดงความยินดี (Download)
  • เข้าติดตั้ง เข้าติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565
  • รื้อถอนให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565

ท่านที่สนใจสามารถประสานมายัง หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 0 7428 8022 หรือ คุยผ่าน Line โดยเพิ่มเพื่อนที่ @PSUSci ก่อนวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES