วิทยาศาสตร์ ม.อ. สานต่อทุนการศึกษาระหว่างผู้รับและผู้ให้ผ่านกิจกรรมรับน้อง ส่งพี่ นักศึกษาทุนต้นกล้าบานบุรี

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และระบบออนไลน์ คณะฯ ได้จัดกิจกรรม สานต่อทุนการศึกษาระหว่างผู้รับและผู้ให้ผ่านกิจกรรมรับน้อง ส่งพี่ นักศึกษาทุนต้นกล้าบานบุรี โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมรายงานผลการดำเนินงานทุนต้นกล้าบานบุรี โดยในครั้งนี้ได้เชิญนักศึกษาต้นกล้าบานบุรี รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 4 และผู้ให้ทุนซึ่งเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมรับฟังทั้งนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้ ทุนต้นกล้าบานบุรีได้สร้างบัณฑิตจบออกไปรับใช้สังคม ซึ่งเป็นผลผลิตที่พี่ๆ ศิษย์เก่าของเราได้กลับมามอบสิ่งดีๆ ให้คณะฯ และที่สำคัญ เรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าสู่ปีที่ 55 จะมีกิจกรรมดีๆ ได้เชิญชวนศิษย์เก่าคืนถิ่นสงขลากันอีกครั้ง

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร. สุเมธา สุวรรณบูรณ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 25 และยังเป็นตัวแทนผู้มอบทุนต้นกล้าบานบุรี กล่าวในที่ประชุมว่า ตนมีโอกาสในการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนทุกครั้ง และต้องเสียน้ำตา เนื่องจากว่า นักศึกษาที่ยื่นเข้ารับทุนส่วนใหญ่แล้วฐานะค่อนข้างลำบาก ที่สำคัญนักศึกษามีความพยายามที่ตั้งใจเรียน การมอบทุนการศึกษาคือการให้โอกาสสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนานักศึกษาของเรา ที่สำคัญยังมีนักศึกษาที่ขาดแคลยทุนทรัพย์อีกเยอะ จึงอยากให้ทุกท่านเห็นความสำคัญและช่วยกันเพื่อน้องๆ วิทยาศาสตร์ สงขลาต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการมอบทุนต้นกล้าบานบุรีหรือทุนการศึกษาอื่นๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์ได้จบเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี ผลิตนวัตกรรมออกช่วยเหลือประเทศ ก็สามารถสนับสนุนหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/fund/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES