แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รอบ TCAS3

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สามารถผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบ TCAS3 โดยสามารถยืนยันสิทธิ์เเละดำเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัยในการเข้าศึกษาต่อ ทางคณะแสดงความยินดีด้วย

น้องๆ สามารถศึกษาข้อมูลหรือโครงการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sci.psu.ac.th/news/category/admission/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL