บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าซ้อมรับปริญญาวันแรก พร้อมรักษามาตรการ COVID-19

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565) ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ผศ.ดร.กิติพล นวลทอง กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจ้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

โดยการซ้อมวันนี้มีบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าซ้อมจำนวน 259 คน ซึ่งการซ้อมได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มย่อย เพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ อ่านรายชื่อพร้อมซ้อมคล้ายวันจริง ซึ่งในวันพรุ่งนี้ บัณฑิตจะซ้อมใหญ่พร้อมกัน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES