วช. หนุน ม.อ. พัฒนา ‘เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค’

วช. หนุน ม.อ. พัฒนา ‘เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรค’
แหล่งข่าว: