รายงานตัวรับปริญญา บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ต้องทำอะไรบ้าง?

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. #ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน ทั้งนี้เรามาเตรียมความพร้อมเพื่อรู้ว่า บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันที่ 6-7 พ.ค. 65
 1. ตรวจ ATK (ก่อนเข้าพื้นที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง)
  เพื่อนำผลไปใช้ในวันที่ 8 (รายงานตัวซ่อมย่อยที่คณะฯ)
  ต้องเป็นในรับรองที่มีลายเซ็นแพทย์ เภสัชกร หรือนักเทคนิคการแพทย์
 2. ส่งใบรับรองการฉีดวัคซีน ในระบบ Sci-Round
 3. รอเจ้าหน้าที่อนุมัติผลวัคซีน
  เพื่อนำแบบประเมินสุขภาพในวันที่ 8 (ซ้อมย่อย)
วันที่ 8 พ.ค. 65
 1. ตรวจ ATK เพื่อใช้ในวันที่ 9 (ซ้อมใหญ่)
  08.00-08.30 น. รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คณะฯ ณ จุดตรวจ ATK (โรงยิม)
 2. ทำแบบประเมินสุขภาพในระบบ Sci-Round
  (หลังจากเจ้าหน้าที่อนุมัติผลวัคซีน ในวันที่ 6-7)
 3. ยื่นใบรับรอง ATK และแสดงสถานะใน Sci-Round
  08.00-09.00 น. รายงานตัวซ่อมย่อย ณ ลานตึกฟักทอง
วันที่ 9 พ.ค. 65
 1. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
  10.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม
 2. นัดบัณฑิต (ซ้อมใหญ่)
  12.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ฝั่งโรงเรียน มอ.ว
วันที่ 11 พ.ค. 65
 1. ตรวจ ATK ก่อนการเข้ารับจริง
  06.00-07.00 น. รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คณะฯ ณ จุดตรวจ ATK (โรงยิม)
 2. นัดบัณฑิต (วันรับจริง)
  10.30 น. ณ​ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ฝั่งโรงเรียน มอ.ว

วันที่ 8,9 และ 11 ให้นำบัณฑิตบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES