ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 13th IMT-GT UNINET BIOSCIENCE International Conference 2022

SHARE
TWEEET
EMAIL
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้เครือข่าย IMT-GT UNINET เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th IMT-GT UNINET BIOSCIENCE International Conference 2022 ภายใต้หัวข้อ “BCG Economy towards SDGs for the Benefit of Mankind” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 (มีการจัด Pre-Conference Workshop ในหัวข้อ Science Communication ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565) ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)
 
สำหรับหัวข้อการนำเสนอ (Track) มีดังนี้
  1. Bioeconomy
  2. Circular Economy
  3. Green Economy
  4. Digital Innovation for BCG

RELATED STORIES