เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “ไอศกรีมกะทิผสมวุ้นสวรรค์” ฟรี !! จำนวนจำกัด

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “ไอศกรีมกะทิผสมวุ้นสวรรค์” เรียนรู้พร้อมบรรยายและทำปฏิบัติการ”การเตรียมไอศกรีมกะทิผสมวุ้นสวรรค์” อาหารจากจุลินทรีย์ โดยคณาจารย์กว่า 6 คน จากคณะฯ

ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ BSc 206 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สำคัญเรียนฟรี !!! พร้อมรับ Certificate ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกรกนก พิงพิทยากุล Email: sci-academic@group.psu.ac.th โทร 074-288030 สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดค๊าบบบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกรกนก พิงพิทยากุล

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES