ประกาศขอเชิญชวนให้ยื่นซองเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์พืช PR400 และ PR402 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
24/05/2022
จนถึง
30/05/2022
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา