คณะวิทยาศาสตร์เพิ่มมาตรการสร้างความปลอดภัยไร้ COVID-19

SHARE
TWEEET
EMAIL

อังคารที่ 17 นี้ !! เข้าพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อย่าลืมลงทะเบียนผ่านระบบ Sci-Round นะครับ !!! ตามประกาศของคณะฯ เพื่อความปลอดภัยในการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษา และบุคลากรเอง คณะฯ มี 6 มาตรการ เพื่อความปลอดภัย ดังนี้

  1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Sci-Round ในการเข้าพื้นที่ ระบบจะให้กรอกพร้อมประเมิน ถ้าหากคุณไม่เสี่ยง ระบบจะขึ้นสถานะสีเขียว เเค่นี้ก็สามารถเข้าคณะฯ ได้อย่างปลอดภัย
  2. เข้าออก 3 จุด อาคารเคมี – อาคารวท. และอาคาร BSc
  3. คณะฯจะมีการสุ่มตรวจ ATK เเก่บุคลากร และนักศึกษา
  4. ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน อันนี้เตรียมสถานที่โรงอาหารให้พวกเรา
  5. สวมหน้ากากอนามัยที่ Seal ขอบ เพื่อความปลอดภัย เเละ
  6. ล้างมือในที่ที่คณะฯเตรียมไว้อย่างสม่ำเสมอ

ง่ายเเค่นี้ ก็สามารถป้องกันการเเพร่กระจายได้เเล้ว สำหรับระบบ Sci-Round นั้น สามารถเข้าไป https://round.sci.psu.ac.th สำหรับบุคคลภายนอก ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าพื้นที่และประเมินความพร้อมด้านสุขภาพด้วยระบบ Sci-Round เช่นเดียวกัน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES