‘หรือ ขี้ จะไม่ใช่ ขี้ อีกต่อไป’ | Stranger Science EP.20

Stranger Science EP.20

จากข่าวลัทธิความเชื่อ “พระบิดา” ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีการเชื่อว่า ถ้ารับประทานสิ่งปฏิกูล เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ ขี้ไคล ของชายผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของลัทธิพระบิดา จะสามารถรักษาโรคได้ จนเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในสังคมไทย ดังนั้นในวันนี้เราเลยอยากหยิบยก เรื่องราวของอุจจาระมาเล่าในอีกมุมมองที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกตกใจกันเลย เมื่ออุจจาระอาจจะกลายเป็นแหล่งพลังงานของโลกได้? หรือเป็นอาหารที่อาจจะอร่อยกว่าเนื้อวัว? เรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่ มาร่วมกันหาคําตอบใน “หรือ ขี้ อาจจะไม่ใช่แค่ ขี้ อีกต่อไป” กับ Stranger Science EP.20