ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เข้ามาในรอบ TCAS 1 และ 2 เข้าสอบ English Placement Test

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาที่เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในรอบ TCAS 1 และ 2 เข้าสอบ English Placement Test (การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ซึ่งการสอบ English Placement Test ใช้เป็นเกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร ประกอบด้วยรายวิชา 890-001, 890-002, 890-003, 890-004 และ 890-005

โดยนักศึกษาต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Testing ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2565

Facebook Group

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES