บรรยากาศกิจกรรมพบนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ จัดกิจกรรม พบนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ On-site และ On-line ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา และพี่ ๆ จากงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ร่วมให้ความรู้ ในเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียนปรับพื้นฐาน การใช้งานระบบต่าง ๆ LMS2@PSU, E-Testing, PSU Sci Exit – Exam ระบบตรวจสอบการเรียนครบตามหลักสูตร พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES