ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางสถิติและการนำไปใช้ในทางชีววิทยา

SHARE
TWEEET
EMAIL

หน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าสัมมนาวิชาการทางสถิติและการนำไปใช้ในทางชีววิทยา หัวข้อ: Mathematical and Statistical Applications in Science: Familial DNA Searching โดย อ.ดร.มนต์ชัย คูเอกชัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 -15.00 น.

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL