‘การลดขยะให้เป็นศูนย์’ | One Month One Story EP.6

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตั้งเเต่ปี 2000 ที่ผ่านมา หลายคนคุ้นกับคำว่า Zero Waste ที่ทางสหประชาชาติร่วมกันรณรงค์ให้ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นโลกด้วย 2 มือเรา หรือทำขยะให้เป็น 0 เช่นเดียวกันกับ อว. ที่ได้ส่งเสริมงานวิจัยแก่นักวิจัย

สำหรับ One Month One Story EP.6 การลดขยะให้เป็นศูนย์ Zero Waste เราจะมาพูดถึงงานวิจัยของ รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร ที่ได้นำองค์ความรู้มาพัฒนาโดยกำจัดในเรื่องของขยะในครัวเรือนผ่านถังหมักจนสามารถกลายเป็นปุ๋ย ที่สำคัญยังได้ร่วมเป็นทีมสำคัญในการกำจัดผักตบชวาจนมาพัฒนาเป็นปุ๋ยสำหรับนาข้าว จนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งแน่นอนว่าความสนุกของเทปนี้คือการนำวิจัยมาใช้ได้จริง ชวนทุกท่านติดตามกันครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL