‘เลื่อนวันประกาศผล’ การประกวดออกแบบ Logo 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเลื่อนวันประกาศผล การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 100 ผลงาน

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและตัดสินอย่างรอบคอบ ต้องขออภัยผู้ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยสามารถติดตามผลการประกวด (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ทางเพจ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 0 7428 8022
Line: @PSUSci

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES