เปิดรับสมัครสอบ P-SET ปี 2565 รอบที่ 1 แบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าสอบแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปี 2565

เปิดรับสมัคร: 23 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2565
สอบ: 23 – 24 กรกฎาคม 2565

โดยการสอบจะเป็นการทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เมื่อผ่านการสอบจะได้รับใบรับรองคะแนน ซึ่งแต่ละใบมีอายุ 2 ปี ซึ่งผลคะเเนนสามารถใช้ยื่นประกอบการสมัคร TCAS เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมรับทุนฟรี/ใช้ยื่นเพื่อรับทุนฟรีค่าที่พัก/ค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณภุมริน ทนหมัด
โทร 0 7428 8029, 0 7428 8114
E-mail: sci-academic@group.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES